WESTech ON AIR

Podcast #12 | Bez okolkov, priamo na vec | hosť CEO WESTech, Matej Sršeň

June 16, 2023 WESTech Episode 12
Podcast #12 | Bez okolkov, priamo na vec | hosť CEO WESTech, Matej Sršeň
WESTech ON AIR
More Info
WESTech ON AIR
Podcast #12 | Bez okolkov, priamo na vec | hosť CEO WESTech, Matej Sršeň
Jun 16, 2023 Episode 12
WESTech

Ste zvyknutí na hodinové podcasty, pri ktorých spíte Načo robiť okolky? Niekedy je lepšie ísť priamo na vec.  Fresh rozhovor s našim CEO, Matejom Sršňom netrval ani 15 minút, a to sme stihli prebrať toľko tém!

- Zhodnotiť predošlý rok a vyjadriť sa k hospodárskym výsledkom,

- prebrať aktuálne trendy,

- predstaviť víziu na rok 2024,

- zhodnotiť posledné 2 regionálne eventy WESTechu,

- zosumarizovať dojmy z mega párty k ELKO30,

 -predstaviť najnovší projekt pre žiakov digitálnej éry,

- a ešte dokonca nechať ľudí nahliadnuť do kúska „ja“ nášho CEO.


Užite si s nami výživných 14 minút nabitých informáciami priamo od CEO WESTechu!

Show Notes

Ste zvyknutí na hodinové podcasty, pri ktorých spíte Načo robiť okolky? Niekedy je lepšie ísť priamo na vec.  Fresh rozhovor s našim CEO, Matejom Sršňom netrval ani 15 minút, a to sme stihli prebrať toľko tém!

- Zhodnotiť predošlý rok a vyjadriť sa k hospodárskym výsledkom,

- prebrať aktuálne trendy,

- predstaviť víziu na rok 2024,

- zhodnotiť posledné 2 regionálne eventy WESTechu,

- zosumarizovať dojmy z mega párty k ELKO30,

 -predstaviť najnovší projekt pre žiakov digitálnej éry,

- a ešte dokonca nechať ľudí nahliadnuť do kúska „ja“ nášho CEO.


Užite si s nami výživných 14 minút nabitých informáciami priamo od CEO WESTechu!