WESTech ON AIR

Podcast #19 | Uleteli sme si v úplne nových témach | hosť: Psychológ a happytarián, Aleš Bednařík

June 18, 2024 WESTech Season 1 Episode 19
Podcast #19 | Uleteli sme si v úplne nových témach | hosť: Psychológ a happytarián, Aleš Bednařík
WESTech ON AIR
More Info
WESTech ON AIR
Podcast #19 | Uleteli sme si v úplne nových témach | hosť: Psychológ a happytarián, Aleš Bednařík
Jun 18, 2024 Season 1 Episode 19
WESTech

Najdlhší podcast v histórii WESTech on Air je tu! O zaspatie "medzi riadkami" sa však báť nemusíte.

Predstavujeme vám rečníka, psychológa a happytariána Aleša Bednaříka, ktorý bude odborným garantom našej panelovej diskusie na WEIT 2024.

Jeho odpovede na otázky vás nenechajú upadnúť do nepozornosti! Diskusia na tému WORK-LIFE BALANCE akú ste ešte nepočuli, výživné témy týkajúce sa nielen práce, súkromia a vzájomných vzťahov, ale aj veľmi zaujímavé štatistiky a aktuálne celospoločenské trendy vám vyplnia nesmierne príjemných a uvoľnených bez mála 50 minút najnovšej epizódy WESTech on Air.

Show Notes

Najdlhší podcast v histórii WESTech on Air je tu! O zaspatie "medzi riadkami" sa však báť nemusíte.

Predstavujeme vám rečníka, psychológa a happytariána Aleša Bednaříka, ktorý bude odborným garantom našej panelovej diskusie na WEIT 2024.

Jeho odpovede na otázky vás nenechajú upadnúť do nepozornosti! Diskusia na tému WORK-LIFE BALANCE akú ste ešte nepočuli, výživné témy týkajúce sa nielen práce, súkromia a vzájomných vzťahov, ale aj veľmi zaujímavé štatistiky a aktuálne celospoločenské trendy vám vyplnia nesmierne príjemných a uvoľnených bez mála 50 minút najnovšej epizódy WESTech on Air.