WESTech ON AIR

#3 | Aké sú základné piliere, ktorými sa riadi HP? | hostia Tomáš Hubocký a Ladislav Zambor | WESTech podcast s HP a Intel

October 21, 2020 WESTech Season 1 Episode 3
#3 | Aké sú základné piliere, ktorými sa riadi HP? | hostia Tomáš Hubocký a Ladislav Zambor | WESTech podcast s HP a Intel
WESTech ON AIR
More Info
WESTech ON AIR
#3 | Aké sú základné piliere, ktorými sa riadi HP? | hostia Tomáš Hubocký a Ladislav Zambor | WESTech podcast s HP a Intel
Oct 21, 2020 Season 1 Episode 3
WESTech

Hostia Tomáš Hubocký, produktový manažér zo spoločnosti HP a Ladislav Zambor, produktový manažér spoločnosti WESTech. Rozprávali sme sa o histórií spoločnosti HP, vývoji produktov a reč bola aj o vzdialenom manažmente a technológiách Intel.

Show Notes

Hostia Tomáš Hubocký, produktový manažér zo spoločnosti HP a Ladislav Zambor, produktový manažér spoločnosti WESTech. Rozprávali sme sa o histórií spoločnosti HP, vývoji produktov a reč bola aj o vzdialenom manažmente a technológiách Intel.